Przejdź do treści
Oferujemy wsparcie w zakresie psychologii, psychoterapii, seksuologii, dietetyki i szeroko rozumianego zdrowia pacjentów indywidualnych, par i rodzin.

O Nas

Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści w zakresie psychologii, seksuologii klinicznej, psychoterapii, dietetyki i logopedii. Verte Centrum Zdrowia oferuje wsparcie dla klientów i pacjentów indywidualnych, par oraz rodzin.

Oferta

Psychologia

 • Psycholog
 • Psycholog dziecięcy
 • Psychoterapeuta
 • Psychoonkolog
 • Psychoterapia uzależnień
 • Psychoterapia grupowa (więcej informacji wkrótce)

Seksuologia

 • Seksuolog
 • Psychoterapia par

Dietetyka

 • Dietetyk
 • Pakiety dietetyczne

Logopedia

 • Logopeda
 • Neurologopeda

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna od 160 zł
 • Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży od 180 zł
 • Konsultacja seksuologiczna od 180 zł
 • Interwencja kryzysowa od 160 zł
 • Psychoterapia indywidualna od 180 zł
 • Psychoterapia par i małżeństw od 280 zł
 • Psychoterapia rodzin od 280 zł
 • Konsultacja online od 160 zł
 • Pakiet dietetyczny (jedno spotkanie) od 150zł
 • Konsultacja neurologopedyczna od 150zł
 • Terapia neurologopedyczna od 140 zł
 • Diagnoza neurologoepdyczna (90-120min) 270 zł
 • Diagnoza neurlogopedyczna +pisemna diagnoza 320 zł

Cennik szczegółowy dostępny w recepcji

Nasz Zespół

mgr Antonina Koczur
Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto ukończyłam Pedagogikę, specjalność: edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień. Ukończyłam całościową 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Doświadczenie nabyłam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie na oddziałach psychiatrycznych oraz odwykowym. W pracy bardzo ważne jest dla mnie indywidualne podejście do klienta. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach naukowych.

mgr Ewelina Słapczyńska
Psycholog, Seksuolog, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz SWPS w Katowicach, w trakcie realizacji całościowej 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. W pracy wykorzystuję podejście poznawczo – behawioralne, integratywne oraz systemowe. Skupiam się na indywidualnym podejściu do pacjenta i jego trudnościach, zwracam szczególną uwagę na umiejętności komunikacyjne oraz dbam o to, by pacjenci uczyli się dostrzegać swoje zasoby.

Doświadczenie zdobyłam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii Intimed w Warszawie, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz poprzez współpracę z placówkami medycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi na terenie całego kraju, Hiszpanii i Szwajcarii. Dodatkowo ukończyłam Studium Terapii Rodzin oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Stale dokształcam się w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

mgr Magdalena Trzeciecka
Psycholożka, Seksuolożka

Jestem psycholożką oraz seksuolożką. Pracuję z dorosłymi, parami oraz osobami w relacjach niemonogamicznych. Tworzę bezpieczną przestrzeń dla społeczności LGBT+. Oferuję pomoc psychologiczną osobom dotkniętym depresją, zaburzeniami lękowymi, doświadczających kryzysów życiowych, trudności w obszarze emocji i relacji (głównie czerpię inspirację z trzeciej fali poznawczo-behawioralnej: ACT, CFT, DBT).

mgr Anna Gębala
Psycholog, Psychoonkolog

Jestem absolwentką Psychologii Akademii Krakowskiej. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Psychoonkologia. Jestem psychologiem z wykształcenia i zamiłowania. W swojej pracy kieruje swoją uwage na ludzi i ich emocje. Poszerzam swoją wiedzę poprzez czynne branie udziału w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

mgr Katarzyna Szczepaniec
Psycholog, Seksuolog

Absolwentka Psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, w trakcie realizacji całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w Ośrodku Intra w Warszawie. Ukończyła Szkołę Trenerów Wszechnicy UJ, Studium Interwencji Kryzysowej, kursy Racjonalnej Terapii Zachowania oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie zdobywała w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacjach pozarządowych. Odbyła staż w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie oraz w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Na co dzień pracuje indywidualnie i grupowo z młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami nastolatków. Po pracy czyta, gotuje oraz ogląda wyścigi Formuły 1 i innych sportów motorowych. Swoją pracę poddaje superwizji. 

Zapraszamy dorosłych i dzieci od 14. roku życia

mgr Dominika Bryl
Psycholog dziecięcy

Jestem absolwentka magisterskich studiów psychologicznych ze specjalizacja neuropsychologii. 5-letni staż w pracy z dziećmi pozwolił mi nabrać doświadczenia oraz ukierunkować swoje zainteresowania w psychologii dziecięcej. W pracy cechuje się zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do małych pacjentów. Stale dokształcam się, uczęszczając na kursy oraz szkolenia tj. „Kid’s Skills” oraz TUS. Dodatkowo jestem w trakcie studiow podyplomowych o kierunku logopedii.

Zapraszamy dzieci w wieku 3-10 lat.

mgr Aleksandra Mazurek
Psycholog dzieci i młodzieży

Ukończyłam psychologię w specjalności psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, ze specjalną ścieżką z psychologii dziecięcej. Równolegle ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz z mediacji na Uniwersytecie SWPS. Pracuję z dziećmi i rodzicami w szkole podstawowej i niepublicznych placówkach. Specjalizuję się w pracy nad komunikacją w rodzinie, radzeniu sobie ze stresem, regulacją emocji oraz obszarami, które wchodzą w szeroki zakres psychologii rozwojowej. Obszary, które są mi szczególnie bliskie, to te, które wynikają z oceny funkcjonowania rodziny. Zwracam dużą uwagę na wsparcie emocjonalne dzieci i młodzieży, zarządzanie stresem oraz komunikację w rodzinie. Relacje i emocje w rodzinie to kluczowe elementy składające się na czerpanie radości z roli rodzica, dlatego ważnym elementem mojej pracy jest psychoedukacja rodziców. 

 W swojej pracy zawodowej wykorzystuję techniki z różnych nurtów terapeutycznych, najczęściej sięgam po elementy terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz mindfulness.

Zapraszamy rodziców i dzieci w wieku 7-14 lat.  

mgr Wiktoria Załuska
Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, w tym kurs doskonalący Psychoterapii Praktycznej (Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum), a także Praktyczny Kurs Interwencji Kryzysowej (Instytut Terapii Poznawczo Behawioralnej). Obecnie realizuje szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach. Doświadczenie kliniczne dała mi praca na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Oddziale Klinicznm Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dodatkowo swoje umiejętności zawodowe (z zakresu psychologii i treningu umiejętności społecznych) zdobyłam dzięki pracy w placówkach oświatowych, a także zaangażowaniu w działalność takich podmiotów jak: Centrum Metody Krakowskiej, Akademia Przyszłości i Krajowe Towrzystwo Autyzmu. W obszarze moich szczególnych zainteresowań leży kryzys wczesnej dorosłości, którego zjawisko badałam w mojej pracy magisterskiej.

Pomagam dzieciom i nastolatkom w przypadku problemów emocjonalnych, lękowych, zaburzeń adaptacyjnych i rozwojowych. Podczas spotkań skupiam się na zrozumieniu przyczyny trudności. Rodziców wspieram w budowaniu relacji z dzieckiem i staram się zapewnić poczucie zrozumienia i opieki. Pracuję również z dorosłymi którzy aktualnie przeżywają kryzys (kryzys w związku, w pracy, na studiach, kryzys wczesnej dorosłości), nie radzą sobie ze stresem, mają niskie poczucie własnej wartości, innym słowy – czują, że potrzebują wsparcia. W pracy najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek oraz nawiązanie relacji i poczucie wzajemnego zaufania, które jest podstawą do procesu wprowadzania zmian.

Zapraszamy dorosłych i dzieci od 12. roku życia

mgr Monika Birówka
Neurologopeda, Logopeda, Trener TUS

Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii (neurologopedia z elementami tyflopedagogiki), a
także Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia). Swoje doświadczenie zawodowe
zdobywałam podczas pracy w szkole podstawowej, przedszkolach, w prywatnym gabinecie,
klinice opiekującej się osobami po incydentach neurologicznych, a także prowadząc zajęcia
grupowe nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną.
Pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD, ZA), afazją, wadami genetycznymi
(ZD), wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Podczas prowadzonej terapii dobieram
odpowiednie narzędzia, metody pracy niezbędne w sposób zindywidualizowany do potrzeb moich
podopiecznych, m.in. masaż logopedyczny czy też taping.

mgr Sara Motyka
Dietetyk kliniczny

Jestem dietetykiem klinicznym, absolwentką studiów na kierunku Dietetyka, ukończonych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie kontynuuję swoją ścieżkę kształcenia realizując doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM. Aktualnie jestem zatrudniona na stanowisku dietetyka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pracują także jako wykładowca UJ oraz prowadzę szkolenia z zakresu podstaw dietetyki. W swojej praktyce cenię sobie indywidualne podejście do pacjenta oraz dopasowanie dietoterapii do konkretnej jednostki chorobowej.

Konsultacja Stacjonarna / Konsultacja Online

Umów się na wizytę przez Internet

Spotkaj się z naszymi specjalistami nie wychodząc z domu. Skorzystaj z naszej platformy do rezerwacji aby umówić wizytę stacjonarną. Możesz również umówić się na konsultację online.

Kontakt

Zarezerwuj termin poniżej

Anna Gębala – ZnanyLekarz.pl Katarzyna Szczepaniec – ZnanyLekarz.pl

Godziny Otwarcia:
Pon – Pt.: 10:00 – 20:00

Adres

ul. Mieczysława Wrony 69a, 30-399 Kraków

Email / Telefon

Ewelina Słapczyńska – ZnanyLekarz.pl
Antonina Koczur – ZnanyLekarz.pl

Współpraca

Obecnie poszukujemy do współpracy:

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
 • Dietetyk
 • Logopeda

Prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”
na adres kontakt@vertecentrum.pl